קבוצות רכישה

משרדנו מתמחה בארגון וייצוג קבוצת רכישה החל משלב רכישת הקרקע, התכנון, הבניה, קביעת תקנון ועד קבלת המפתח.
מהי קבוצת רכישה?
בעסקה רגילה היזם או הקבלן רוכש קרקע לבנייה, בונה ומוכר דירות. במסגרת העסקה מחויב היזם במע"מ על הקרקע ועל שירותי הבנייה. כמו כן, היזם מחויב במע"מ על אגרות והיטלי פיתוח, במס רכישה בגין הקרקע, מס מכירה בגין מכירת הדירה וכן במס הכנסה. בנוסף, היזם נושא בהוצאות המימון וכן בהוצאות השיווק השונות. לכך יש להוסיף את הרווח היזמי של הקבלן. משכך עלויות העסקה גבוהות יותר וכך גם מחיר הדירה.
קבוצת הרכישה למעשה חוסכת בעלויות לאורך כל העסקה בעיקר במיסוי.

קבוצת רכישה הינה עסקה בה מתארגנת קבוצה של אנשים פרטיים המאתרת קרקע לבנייה, כאשר כל אחד מחברי הקבוצה משלם סכום כסף על פי חלקו בזכויות. הקבוצה רוכשת את הקרקע מבעליה, ולאחר מכן מתקשרת ומזמינה שירותי תכנון, רישוי ובנייה מקבלן חיצוני. היתרון המרכזי נעוץ בכך שחברי הקבוצה, למעשה, חוסכים את עלויותיו של היזם, ובכך מוזילים בצורה משמעותית את עלויות הנכס. חיסכון נוסף טמון בהוצאות המימון, מאחר וכל חבר בקבוצה מביא עימו הון עצמי פרטי, דבר המייתר מתן הלוואה מהיזם לצורך רכישת הקרקע. כמו כן, לא משולם מע"מ על רכיב הקרקע, לרבות מס רכישה – המשולם רק על עלות הקרקע ולא עלות הדירה.