קומבינציה

עסקת קומבינציה הינה עסקה בה מתקשרים בעל הקרקע עם יזם או קבלן. מהות העסקה הינה כי בתמורה למכירת חלק מהמגרש מקבל המוכר שירותי בניה מהקבלן או היזם. למעשה בסיום העסקה והבניה על המקרקעין נותר בידי הקבלן או היזם אחוז מסויים מהדירות שנבנו על הקרקע ויתר הדירות נותרות בבעלות בעל הקרקע (ענין האחוזים מסוכם בין הצדדים טרם החתימה על הסכם הקומבינציה). עסקה קומבינציה היא למעשה עסקת חליפין – בעל הקרקע מקבל שירותי בניה ובתמורה נותן לקבלן או היזם חלק מהנכס.

לעסקת קומבינציה מספר יתרונות כלכליים אשר הפכו אותה לעסקה נפוצה מאוד בישראל:
בעל הקרקע -  בהתקשרות בעסקת קומבינציה בעל הקרקע חוסך את העלויות בגין הוצאות הבניה על הנכס ובסיומה של העסקה מקבל לידיו מספר רב יחסית של דירות חדשות. בנוסף מאחר ולמעשה בעל הקרקע מוכר רק חלק מכלל הזכויות שלו בקרקע, לעסקת קומבינציה קיימים יתרונות מיסויים וזאת מאחר ובעל הקרקע קיבל בתמורה לחלקו בקרקע שירותי בניה.
קבלן/ יזם – בהתקשרות בעסקת קומבינציה חוסך הקבלן/יזם את עלויות מימון ורכישת הקרקע, וזאת מאחר והוא אינו נדרש לשלם על הקרקע במזומן. מאחר והקבלן/יזם מקבל לידיו את הקרקע טרם תחילת הבניה הוא יכול, בדרך כלל, לשעבד את הנכס על מנת לקבל מימון לבניית הפרוייקט. בנוסף הקבלן/יזם  נהנה מיתרונות מיסויים, שכן הוא אינו מחוייב בתשלום מס רכישה על כלל הנכס אלא רק על החלק שהועבר לידיו.

למשרד ניסיון רב בעריכת הסכמי קומבינציה סבוכים ובסיוע בהקמת פרוייקט הבניה. המשרד מלווה את הצדדים החל מהליך המשא ומתן ביניהם, דרך חתימה על הסכם קומבינציה ועד לרישום העברת הזכויות לקבלן/יזם ורישום הבית המשותף.