ירושות וצוואות

בעת פטירתו של אדם ישנן שתי דרכים לחלוקת עיזבונו, במקרה והמנוח השאיר אחריו צוואה יחולק עיזבונו בהתאם לרצונו כפי שמופיע בצוואה, אך במקרה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה, חוק הירושה קובע כיצד יתחלק עיזבונו בין יורשיו.

מני בן מאור 1. ירושה עפ"י דין- אדם אשר לא הותיר אחריו צוואה, לא ניתן יהיה להביע את רצונו אף אם רצונו היה ידוע לכל. הרכוש אשר הותיר אותו אדם יחולק בין קרוביו בהתאם לסולם העדיפויות הקבוע בחוק הירושה. קרובי המוריש אשר זכאים עפ"י דין לרשת מוריש כאשר המוריש לא הותיר אחריו ירושה הינם: מי שהיה במות המוריש בן/בת זוגו/זוגתו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם, הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם. חוק הירושה קבע את חלוקת הירושה בהעדר צוואה עפ"י סדר העדיפויות הבא:

  • ילדיו, נכדיו וניניו של המוריש.
  • הוריו, אחיו ואחיותיו ואחייניו של המוריש.
  • סבו וסבתו, דודיו ובני דודיו של המוריש.

חשוב לציין כי אין חשיבות למספר היורשים. החשיבות הינה במיקום מדרגת היורשים בלבד, כלומר- באם במדרגה 1 נמצא יורש אחד, כל העיזבון שייך לו, אם ישנם מספר יורשים במדרגה 1 יחולק העיזבון שווה בשווה ביניהם. במידה ואין יורשים שבמדרגה הראשונה יחולק העיזבון שווה בשווה בין היורשים במדרגה שניה וכך הלאה.

בן/בת הזוג של המוריש: בהתאם לחוק הירושה חלקו של בן/בת הזוג בעיזבון הינו כדלקמן:

  • מחצית מהירושה במידה ויש למוריש ילדים או צאצאים או הורים.
  • במידה ולמוריש אין ילדים או צאצאים או הורים אך יש לו אחים או צאצאיהם בחיים או סבים וסבתות, חלקו של בן/בת הזוג הינו שני שליש מהירושה.
  • במידה ולא קיימים למוריש מישהו מהקרובים המופרטים לעיל, יקבל בן/בת הזוג את כל הירושה במלואה.

2. ירושה על פי צוואה
במידה ואדם השאיר צוואה בטרם פטירתו תהיה צוואה זו והחלוקה על פיה כחלוקה הקובעת. כלומר ירושה מכוח צוואה גוברת על ירושה מכוח דין.

צורות צוואה ישנן 4 צורות לעריכת צוואה, אשר קבילות עפ"י הדין:

א. צוואה בכתב יד – צוואה הנכתבת כולה בכתב ידו של המצווה. הצוואה תכלול תאריך וחתימה בכתב ידו של המצווה. החיסרון בצוואה בכתב יד הוא בכך שצוואה כזו נתונה להתנגדויות היות ואין היא חתומה בפני עדים המבטיחים כי החותם היה בדעה צלולה וחתם עליה מרצונו החופשי.

ב. צוואה בעדים - צוואה אשר נחתמת בפני 2 עדים המעידים בחתימתם כי המצווה חתם על צוואתו בדעה צלולה ומרצונו החופשי.

ג. צוואה בפני רשות - החוק מתיר לעשות צוואה בעל פה כאשר המצווה אומר את רצונו בפני שופט, רשם של בית משפט, רשם הירושות, חבר בית דין דתי או נוטריון. הצוואה יכולה להיאמר בפני הרשות או על ידי הגשת הצוואה בכתב ידו של מצווה בעצמו לרשות. בצוואה זו אין דרישה לחתימת המצווה או הרשות, בניגוד לצוואה בכתב יד וצוואה בעדים. חשוב לציין כי סוג זה של צוואה נחשב החלש ביותר מבין כל סוגי הצוואות היות וישנה בעיתיות בדבר גמירות הדעת של המצווה, אמיתות האדם הנקוב כעורך הצוואה, מיקום ותאריך הצוואה.

ד. צוואה בעל פה/ שכיב מרע – צוואה המיועדת לאנשים על ערש דווי. כאשר המצווה אומר בנוכחות 2 עדים את צוואות.

לאור הוראות החוק בענין, החשיבות בהכנת צוואה מדוייקת וכוללת התואמת באופן מלא את רצונו של הלקוח חשובה ביותר. למשרד ניסיון רב ועשיר בעריכת צוואות, התנגדויות לקיום צוואות, הגשת בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה ועוד. בנוסף, משרדנו מתמחה בהכנת הסכמי ממון והסכמי גירושין בהסכמת הצדדים.