מיסוי

מחלקת מיסוי המקרקעין במשרדנו הינה עתירת ניסיון ובעלת יכולת מקצועית גבוהה בייצוג מוכרים ורוכשים בעסקאות מקרקעין פרטי, מסחרי ותעשייתי. משרדנו מתמחה בתכנון מס ולהפחתה משמעותית בנטל המס.
משרדנו מעניק מעטפת רחבה של שירותים משפטיים בכל התחומים וההיבטים השונים של עסקת המקרקעין ומלווה את לקוחותיו החל משלב הבדיקה המקדמית של העסקה, ייעוץ בתכנון מס, ניהול המשא ומתן, עריכת הסכם, היבטי המימון וכלה בייצוג מול הרשויות הרלוונטיות בהליכי השומה השונים ובכלל זה הליכי השגה וערר ככל שידרשו עד להשלמת העסקה דיווחה ורישומה.
למשרדנו מומחיות בהיבטי המס השונים בעסקת מקרקעין: מס שבח, מס מכירה ומס רכישה. ייצוג מול רשויות המס, הגשת השגות ועררים על שומות.