דיני בנקאות

התנהלות מול המערכת הבנקאית נוגעת בכל אדם ואדם. משרדינו הינו בעל ניסיון רב שנים ביצוג לקוחות וחברות פרטיות נגד בנקים, הן בייצוג בתביעות שהוגשו על ידי הבנקים והן בייצוג בתביעה כנגד הבנקים בגין נזקים שנגרמו על ידי הבנק.

עורך דין מני בן מאורהמשרד מתמחה בניהול תביעות שהוגשו ע"י הבנקים, תוך נקיטה באסטרטגיה של הגשת תביעה נגדית, קבלת רשות להתגונן ובקשות להמצאת מסמכים. בדרך זו, הצליח המשרד להביא לדחיית תביעת הבנק וקבלת התביעה הנגדית שהוגשה ע"י הלקוח ו/או לסגירת הדדית של התיקים.
כמו כן, המשרד מתמחה בהגשת תביעות כנגד בנקים והנזקים אשר גרמו ללקוחותיו בתחומים הבאים:

  • משכנתא – התנגדות למימוש בתי מגורים ונכסי מקרקעין. התנגדות למינוי כונס נכסים ומכירת הנכס על ידי כונס הנכסים.
  • ניירות ערך – תביעה בגין נזקים שנרגמו עקב ייעוץ מוטעה וביצוע פעולות שגויות.
  • התנהלות בחשבון – תביעת הבנק בגין נזקים שגרם עקב ניהול החשבון על ידו בניגוד להוראות הלקוח.
  • הגבלת חשבונות – התמודדות מול הבנקים והתנגדות להליך הגבלת החשבון והחזרת שיקים ללא כיסוי.
  • חישובי ריבית שגויים ומנופחים – התמודדות מול חיובי ריבית שגויים, בניגוד להסכם בין הבנק לבין הלקוח ובניגוד לריבית הממוצעת במשק.

המשרד מייצג את לקוחותיו בנאמנות ובמסירות כאשר כל פניה זוכה ליחס אישי וליעוץ וליווי משפטי צמוד החל מתחילת ההליך, הן בהגשת תביעה כנגד הבנק והן בקבלת מכתבי דרישה מהבנק, ועד לסיום ההליך בקבלת פסק דין ובמידת הצורך בחתימה על הסכם פשרה.