תכנון ובניה

משרדנו הינו בעל מומחיות בתחום התכנון והבנייה. למשרד יש ידע וניסיון מעשי עשיר הכולל שיתופי פעולה עם שמאים, מהנדסים, אדריכלים וחברות ניהול ופיקוח המאפשר למשרד להעניק פתרון מקצועי תוך מקסום האינטרסים של לקוחותינו.

משרדנו מתמחה בין היתר בתמ"א 38, פינוי בינוי, חריגות בנייה, הרחבת זכויות בנייה על פי הזכויות הקיימות בתב"ע, הגדלת זכויות בנייה בהפקדת תב"ע חדשה ובהפקדת תכנית בניין מקומית.

במרוצת השנים עסק משרדנו בייצוג בפני ועדות מקומיות לתכנון ובנייה – ועדות מחוזיות, הליכים בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה, הליכים בוועדת ערר בתכנון ובנייה – שימושים בקרקעות, רישוי, היתרי בנייה והתנגדויות. וכן, תביעות פיצויים בגין ירידת ערך, תביעות בעיניי תכנון ובנייה, קרקעות, פגיעה בקרקע, במבנים ותשתיות, הליכי הפקעה ועוד.