מקרקעין

תחום המקרקעין במשרדנו מתפרש על פני מספר תחומי משנה, תוך מתן דגש על צרכי הלקוח וסוג העסקה הספציפית אותה הוא מבקש לבצע.

מני בן מאור

המשרד מתמחה בליווי עסקאות מסחריות במקרקעין לרבות עסקאות בתחומים מגוונים המשלבות היבטי מקרקעין ומיסוי. המשרד מעניק יעוץ וליווי צמוד, אישי ומקיף ללקוחותיו, החל מראשית העסקה, שלב הייזום, דרך תכנון הפרוייקט, הקמתו, שיווקו, מכירתו או השכרתו. הכל בהתאם לצורכיי הלקוח, תוך התחשבות בהיבטי רוחב משפטיים ופרקטיים, בצרכי הלקוח ובדרישות רשויות המס. דגש מיוחד ניתן להיבט המיסויי של העסקה.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת עסקאות מקרקעין והיכרות מעמיקה ומרובת שנים עם החלטות רשויות המס ולשכות רישום המקרקעין. במסגרת ליווי העסקאות אנו מייצגים את לקוחותינו, במהלך הליכי המשא ומתן לחתימת העסקה וכן במהלך הליכי המיסוי אל מול רשויות המס, לרבות ייצוג בהשגות  על החלטות רשויות המס וכן בועדות הערר המחוזיות. המשרד פועל לקדם את העסקאות ומסייע בהסרת מחסומים משפטיים ומנהליים ככל הניתן, לרבות באמצעות קיום פגישות שוטפות והידברות עם הרשויות השונות.

המשרד דוגל בליווי אישי וצמוד תוך הצגת תמונה משפטית אמיתית, נכונה ומפורטת הצופה פני עתיד, ככל שניתן ותוך התחשבות במחסומים ובבעיות אפשריות.

למשרד ניסיון רב בכל התחומים הקשורים למקרקעין ונדל"ן. בין היתר מתמחה המשרד בהכנת תב"ע, שינוי ייעוד, קבוצות רכישה, הסכמי קומבינציה, הסכמי רכש, הסכמי מכירה, הסכמי שכירות, רישום בתים משותפים, רישום רפרצלציה, איחוד וחלוקה של חלקות ועוד