תיקונים מקלים לתמ"א 38

13.09.10 | מאת: מני בן מאור

המועצה הארצית לתכנון ובניה החליטה בישיבתה מיום 13.10.2009 להעביר לאישור הממשלה תיקונים מקלים לתמ"א 38 ולהאריך את תוקפה לחמש שנים נוספות. תמ"א 38 אושרה בשנת 2005 ותוקפה מוגבל ל- 5 שנים מאישורה.
התכנית מעודדת ביצוע החיזוק באמצעות הענקת זכויות בניה למבנים שהיתר בניה להקמתם ניתן לפני ה- 1.1.1980, בהליך של היתר ישיר מכוח התמ"א, ללא צורך בהכנת תכנית מפורטת. עם צבירת ניסיון בישומה של תמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה) אישרה המועצה הארצית מספר תיקונים מקלים לתמ"א:
- תמ"א 38 תאפשר את הענקת הזכויות מכוחה גם במקרה שהמבנה הקיים, המחייב חיזוק, ייהרס ויבנה מבנה אחר במקומו, כיוון שמבנה חדש עדיף בהיבטים ההנדסיים והתפקודיים על מבנה ישן ומחוזק. אפשרות זו לא תחול במקרה של בניין המיועד לשימור.
- תמ"א 38 תחול על מבנים אשר הוצא היתר לבנייתם קודם ה- 1.1.1980 גם אם נעשו בהם תוספות בניה לאחר מכן.
- תמ"א 38 תאפשר בבניין בעל קומה מפולשת סגירה ומילוי של הקומה המפולשת בנוסף להקמת קומה נוספת למבנה או הקמת אגף נוסף.
המועצה שמעה דיווח על יישומה של תמ"א 38, לפיו מתוקף התכנית הוגשו 190 בקשות להיתר בניה, וכ- 50% מבקשות אלה כבר אושרו על ידי הועדות המקומיות. השיעור הגדול ביותר של היתרים הוגש במחוזות תל אביב, חיפה ומרכז.
לאחר שהוצג בפניה דיווח על ישום התכנית, החליטה המועצה הארצית להאריך את תוקפה ל- 5 שנים נוספות.
כמו כן פנתה המועצה הארצית לועדות המקומיות לבחון אפשרות להכין תכניות מקומיות על פי תמ"א 38, אשר יאפשרו תוספת גדולה יותר של זכויות בניה כתמריץ כלכלי לחיזוק המבנים, בהתאם לתנאים המקומיים. תכנית כזו אושרה כבר בראשון לציון ותכניות נוספות מקודמות בערים נוספות בכל הארץ.
בנוסף החליטה המועצה לפנות שוב לגורמי הממשלה לפעול לתמרוץ חיזוק מבני מגורים שנבנו לפני 1980 באזורי פריפריה (גיאוגרפית וחברתית), המשלבים סיכון סיסמי גבוה עם ערכי קרקע נמוכים. באזורי פריפריה אלה תמ"א 38 איננה אפקטיבית כשלעצמה כיוון שתוספות זכויות הבניה אינן מהוות מינוף כלכלי.

פורסם ביום: 13 בספטמבר, 2010 | בשעה: 20:46 | קטגוריות: ראשי, תכנון ובניה

סגור לתגובות.