תכנון ובניה

לכבוד 1   תאריך: 7.12.2008 מהנדסי הרשויות המקומיות במחוז תל אביב מספר: א.נ., הנדון: מסמך מדיניות ליישום בניה ירוקה ופתוח על בסיס עקרונות בני קיימא במחוז ת"א הריני מתכבדת להודיעך כי הוועדה המחוזית המליאה בישיבתה מס' 745 מיום  3.11.2008 דנה …

קטגוריות: כללי, תכנון ובניה

המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בישיבת היום 1.6.10 בראשות מנכ"ל משרד הפנים גבריאל מימון, החליטה להמליץ לממשלה על אישורה של תכנית מתאר ארצית למלונאות (תמ"א 12/ 1). עתה תעבור התכנית לאישור ועדת השרים לענייני פנים ושירותים, בראשות שר הפנים. התכנית מתווה …

קטגוריות: תכנון ובניה

הוועדה המחוזית תל אביב, בראשות הגב' גילה אורון, דנה בישיבתה מיום 9.11.09 בתכנית רג/1416 (מגדלי גפן) והחליטה לאשר אותה . מדובר בתכנית פינוי בינוי במתחם שבין הרחובות התקווה, חירות ומורדי הגיטאות בשכונת הגפן ברמת גן. התכנית מאפשרת פינוי והריסת 43 …

קטגוריות: תכנון ובניה

המועצה הארצית לתכנון ובניה החליטה בישיבתה מיום 13.10.2009 להעביר לאישור הממשלה תיקונים מקלים לתמ"א 38 ולהאריך את תוקפה לחמש שנים נוספות. תמ"א 38 אושרה בשנת 2005 ותוקפה מוגבל ל- 5 שנים מאישורה. התכנית מעודדת ביצוע החיזוק באמצעות הענקת זכויות בניה …

קטגוריות: ראשי, תכנון ובניה