תביעות ייצוגיות

מהי תביעה ייצוגית? תביעה ייצוגית הינה תביעה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם אשר מעוררת שאלות של עובדה ו/או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה הנמנים בה וגרמו לכל אחד מהם נזק, ולו נזק לכאורה. חוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו- 2006 (להלן: "חוק …