כללי

  תמ"א 38 הינה נושא חם בתקופה האחרונה. עשרות יזמים פועלים להקמת פרויקטים עפ"י תמ"א 38 באזורים שונים בארץ. אישורה של תמ"א 38/3, אשר מאפשרת הוספת 2.5,הביאה לעליה משמעותית במספר היזמים המעוניינים בביצוע הפרויקט וכן במספר הבניינים המעוניינים לבצע תמ"א …

מתחם פינוי בינוי הוא סטטוס של שטח קרקע שהוחלט לפנות את תושביו, להרוס את בתי המגורים, ולבנות תחתיהם בנייני מגורים חדשים. יוזמות פינוי בינוי מוסדרות בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965. פינוי בינוי הוא חלק ממדיניות ההתחדשות עירונית שנוצרה …

מהי תביעה ייצוגית? תביעה ייצוגית הינה תביעה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם אשר מעוררת שאלות של עובדה ו/או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה הנמנים בה וגרמו לכל אחד מהם נזק, ולו נזק לכאורה. חוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו- 2006 (להלן: "חוק …

לכבוד 1   תאריך: 7.12.2008 מהנדסי הרשויות המקומיות במחוז תל אביב מספר: א.נ., הנדון: מסמך מדיניות ליישום בניה ירוקה ופתוח על בסיס עקרונות בני קיימא במחוז ת"א הריני מתכבדת להודיעך כי הוועדה המחוזית המליאה בישיבתה מס' 745 מיום  3.11.2008 דנה …

קטגוריות: כללי, תכנון ובניה

תמצית טיעוני הצדדים המבקשת טוענת, כי אין מדובר בערבות בנקאית אוטונומית, ואלה נימוקיה: הערבות הבנקאית הינה חוזה, אשר יש לפרשו בהתאם לאומד דעת הצדדים, תוכנו ונסיבות כריתתו; עסקת היסוד בה קשורה הערבות מעידה כי עסקינן בערבות אשר הצדדים נתכוונו כי …

פסק דין בילו

קטגוריות: כללי